Logo Śląskie Stowarzyszenie Różdżkarzy
w Zabrzu

41-800 Zabrze, ul. Św. Floriana 9

Zarząd Stowarzyszenia:

  • Henryk Olszynka - prezes

Celem Stowarzyszenia jest :

  • Udział w rozwijaniu Regionu Śląskiego, zwłaszcza pod względem społecznym, naukowym, oświatowym, poprzez poznawanie i badanie zjawisk radiestezyjnych i pokrewnych,
  • Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie prac badawczych na zlecenie lub z własnej inicjatywy,
  • Współpraca i wymiana doswiadczeń z placówkami naukowo-badawczymi oraz stowaryszeniami zajmującymi się radiestezją i pokrewnymi zagadnieniami,
  • Organizowanie wewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie radiestezji oraz zagadnień pokrewnych,
  • Tworzenie i prowadzenie biblioteki i czytelni wydawnictw w zakresie radiestezji itp.,
  • Organizowanie odczytów, wykładów, projekcji filmów a także imprez umożliwiających pogłębienie wiedzy radiestezyjnej a zarazem jej popularyzowanie,
  • Propagowanie idei radiestezyjnych m.in. za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Informacje telefoniczne uzyskać można pod tel.(0-32) 278-41-54

Poprzednia strona
Powered by PDi Strona odwiedzona [licznik] razy od 1 lipca 1999 r.