Logo Wielkopolskie Stowarzyszenie
Terapii Naturalnej
w Poznaniu

60-561 Poznań, ul. Przybyszewskiego 28/27

Aktualna ilość członków: 80.

Skład zarządu:

  • Czesław Stawujak - prezes       tel.  (0-61)  841-78-90
  • Danuta Minge - wiceprezes       tel.  (0-61)  879-74-03
  • Renata Walkowiak - wiceprezes         
  • Zygmunt Kulczyński - sekretarz       tel.  (0-61)  866-29-20
  • Dorota Bartkowiak - skarbnik         

Historia Stowarzyszenia:

W 1991 roku paru entuzjastów bioterapii o wieloletniej praktyce postanowiło założyć "Wielkopolski Klub Bioterapii". Na prezesa wybrano kol. Czesława Stawujaka, v-ce prezesem został kol. Bolesław Kruszona, sekretarzem kol. Waldemar Skrzypczak. W grupie założycielskiej byli także kol. Witold Stefanowski (nie żyje), kol. Bożena Wlaźniak (nie żyje), kol. Maria Wojtkowiak, kol. Danuta Minge i Elżbieta Przybylska. Do klubu dochodzili kolejni członkowie.

Na wniosek prezesa, gdy było 15 osób, w dniu 8 kwietnia 1994 roku postanowiono przekształcić Klub w Wielkopolskie Stowarzyszenie Terapii Naturalnej. Wniosek o rejestrację do sądu złożono 15 kwietnia 1994 roku, rejestr nastąpił 30 września 1994 roku. W listopadzie 1994 roku powołano nowy zarząd. Na prezesa wybrano kol. Czesława Satwujaka, v-ce prezesami zostali kol. Bernard Duliński i kol. Waldemar Skrzypczak, sekretarzem kol. Maria Wojtkowiak, skarbikiem kol. Danuta Minge. W 1997 roku na walnym zgromadzeniu powołano kolejny zarząd: prezesem został wybrany kol. Czesław Stawujak, v-ce prezesami kol. Cibicki Andrzej i kol. Piórkowski Bronisław, sekretarzem kol. Waldemar Skrzypczak, skarbnikiem kol. Danuta Minge, która zasługuje na szczególne wyróżnienie za przacę w zarządzie i pomocy ludziom chorym.

Na koniec marca 1999 roku stowarzyszenie liczy 80 członków. Z kandydatami na członków przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne i uświadamiające o zasadach etycznych. W 90% nasi członkowie posiadają własne gabinety i prowadzą indywidualną działalność gospodarczą. Zabrania odbywają się raz na kwartał i są połączone ze szkoleniami w zakresie psychotroniki. w 1995 roku zorganizowano 168-mio godzinny kurs bioterapii dla 6-ciu osób. Obecnie prowadzimy kurs dla 28 osób, również 168 godzinny.

Stowarzyszenie posiada wielu bardzo dobrych bioterapeutów i radiestetów. Nasi członkowie są także bardzo znanymi i cenionymi wykładowcami na terenie całego kraju, są nimi mgr Andrzej Wasielewski, inż. Bernard Duliński, Mirosława Tomaszewska, Jarosz Eugeniusz (członek honorowy).

Prezes Czesław Stawujak, dzięki któremu Stowarzyszenie istnieje i się rozwija, jest czołowym bioterapeutą w kraju. Bierze często udział w seansach charytatywnych na festiwalach psychotronicznych. Prezes zainicjował przystapienie W.S.T.N. do federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych z siedzibą w Bydgoszczy, co spowoduje zwiększenie znaczenia i popularnosci Stowarzyszenia, lepszej współpracy z innymi organizacjami w Polsce.

Poprzednia strona
Powered by PDi Strona odwiedzona [licznik] razy od 15 kwietnia 1999 r.