KONGRES

PROGRAM KONGRESUOtwarcie Kongresu – powitanie uczestników – „Słowo wstępne”

Wystąpienie Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego

Referat plenarny

Abp Pylak Bolesław – „Medycyna konwencjonalna i alternatywna – konflikt czy współpraca”

Prawne aspekty bioterapii, naturoterapii i radiestezji.

 1. Doboszyńska Edyta – „Rzemiosło partnerem zagranicznym”
 2. Kaczmarek Aleksander – „Rozwój zawodowej radiestezji i bioterapii – problematyka organizacji zawodowych”
 3. Klimek Jan – „Uwagi na temat sytuacji społeczno-gospodarczej w sektorze MŚP”
 4. Prószyński Maciej –„Możliwości unormowania prawnego szkolenia dorosłych w rzemiosłach radiestezja i bioenergoterapia w ujęciu ustawy o oświacie oraz innych przepisów prawnych: uznawalność tytułów czeladniczych i mistrzowskich w innych krajach UE i na świecie.”
 5. Znosko-Łapczyńska Elżbieta – „Tendencje zmian w ustawie o rzemiośle oraz w statucie ZRP, oraz podstawowe zależności od ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”

Społeczne aspekty bioterapii, naturoterapii i radiestezji.

 1. Bažant Vlastimil – „Czeskie Towarzystwo Psychoenergetyczne – charakterystyka, określenie podstawowych pojęć”
 2. Bažant Vlastimil – „Zasady pracy bioenergoterapeuty – członka ČEPES”
 3. Borc Lech – „Społeczna znajomość bioenergoterapii jako alternatywa pomocy sobie i bliskim w likwidacji negatywnych skutków rozwoju naszej cywilizacji”
 4. Boros Tomasz – „Przełom w bioenergoterapii”
 5. Burzyński Wojciech, Romana Turewicz - „Perspektywy rozwoju usług radiestezyjnych w Polsce – elementy rynku”
 6. Gułajski Marek – „Gdzie jesteś Naturoterapio, dokąd podążasz”
 7. Gułajski Marek – „Konowały i szarlatany”
 8. Kaczmarek Danuta – „Edukacja w zakresie naturalnych metod zachowania zdrowia”
 9. Leśniewicz Andrzej – „Problematyka szkoleń”
 10. Nowikow Witold – „30 lat radiestezji i bioenergoterapii – stracona szansa”
 11. Pilkiewicz Marek – „Profesjonalizm w zawodzie bioenergoterapeuty. Założenia dotyczące modelu roli zawodowej”

Teoretyczne aspekty bioterapii, naturoterapii i radiestezji.

 1. Kolk Andrzej – „Postęp badań nad skutecznymi neutralizatorami radiacji szkodliwych promieniowań, a perspektywy rozwojowe radiestezji zawodowej”
 2. Królicki Zbigniew – „Wizualizacje i praca mentalna w bioenergoterapii i radiestezji”
 3. Łebkowski Andrzej – „Bioenergoterapia i towarzyszące jej wielopoziomowe oddziaływanie na istotę ludzką”
 4. Nowikow Witold – „Zagrożenia ludzi przez pola elektromagnetyczne o krańcowo małych częstotliwościach – czyli o czym radiesteci od dawna wiedzieli”
 5. Pilkiewicz Marek – „Teoretyczne podstawy radiestezji i bioenergoterapii. Energetyczna koncepcja życia i człowieka”
 6. Smażyński Piotr – „Psychotroniczna zdolność wizualizacji informacji przez człowieka”
 7. Tomaszewski Ryszard – „Czy informację biologiczną można podsłuchiwać? Przesłanki, czy pierwsze dowody?”
 8. Włodarczyk-Królicka Krystyna – „Systemy energetyczne człowieka wg medycyny Dalekiego Wschodu i ich znaczenie w terapii Reiki”

Praktyczne aspekty bioterapii, naturoterapii i radiestezji.

 1. Dąbrowska Elżbieta – „Zdrowy styl życia – to sposób na aktywną długowieczność”
 2. Kryg Jacek – „Otoczenie nade wszystko, czyli chińska geomancja”
 3. Nowikow Witold – „Żyły, cieki wodne, odpromienniki, a także bioenergoterapia w świetle współczesnego przyrodoznastwa”
 4. Piasecki Witold – „Wspólny język, system pomiarowy i metody badań podstawowych warunkiem radiestezji zawodowej”
 5. Witkowski Waldemar – „Usuwanie zaburzeń osobowościowych i nerwic w aspekcie przemian energetycznych, zachodzących obecnie na nasze planecie”
 6. Zemła Jakub – „OGRÓD – wspomnienie Raju, miejsce regeneracji sił witalnych człowieka”
 7. Zemła Jakub – „Problematyka odpromienników radiestezyjnych”
 8. Znamierowski Witold – „Kamień, wapno i białko – naturalny modulator emergii geopatycznej”
 9. Zyrbeltal Włodzimierz – „Techniki pomiarowe energii subtelnych. Zastosowanie do weryfikacji bioterapeutów”
W programie mogą wystapić zmiany.
W czasie trwania Kongresu poza udziałem w wystąpieniach i dykusjach będzie też niepowtarzalna okazja do spotkań towarzyskich i wymiany poglądów. Materiały konferencyjne zawierające pełne teksty wystąpień (same wystąpienia będą krótkie – prestiżowe) mają otrzymać uczestnicy Kongresu. Pod koniec pierwszego dnia odbędzie się uroczysty Wieczór Integracyjny.

e-mail: bionatur@bionatura.pdi.pl


Strona odwiedzona [licznik] razy od 1 stycznia 2005 r.