Logo Stowarzyszenie Radiestezyjne
w Koninie

62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 23

Miejsce spotkań : 62-500 Konin ul. Wojska Polskiego sala konferencyjna Wojewódzkiego Ośrodka Kwarantanny i Ochrony Roślin

Działa od 17 lutego 1984r. wpis do rejestru stowarzyszeń i związków województwa konińskiego pod rej.33 na podstawie decyzji Wojewody Konińskiego z dnia 8.01.1984r. nr SW 6010 (1)84.

Aktualna ilość członków: 25.

Skład zarządu:

  • Zofia Iwańska - prezes    tel. (0-24) 264-01-07
  • Jan Trafny - wiceprezes
  • Alicja Perkowska - sekretarz
  • Henryk Kotwas - skarbnik
  • Bogumiła Chudy - członek bibliotekarz

Historia Stowarzyszenia:

Wiosną 1983 roku spotkało się 31 osób z Konina i okolic na kursie pt. Podstawy Radiestezji prowadzonym przez dr Henryka Ladorskiego znanego radiestetę poznańskiego. Zafascynowani tą dziedziną wiedzy uczestnicy kursu w liczbie 19 osób powołało do życia Stowarzyszenie Radiestetów w Koninie. Celem Stowarzyszenia był dalszy rozwój wiedzy teoretycznej z dziedziny radiestezji i psychotroniki. oraz doskonalenia umiejętności praktycznych z tej dziedziny. Duży nacisk położono na stronę etyczną działania członków. Dla realizacji powyższych zadań organizowano raz w miesiącu zebrania ogólne członków, na których poza sprawami organizacyjnymi odbywały się prelekcje prowadzone przez własnych członków i dyskusje dotyczące wymiany doświadczeń. Zorganizowano bibliotekę Stowarzyszenia. Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Radiestetów w Poznaniu i innymi Stowarzyszeniami i klubami. W pierwszym roku działalności wykładowcami byli: inż. Józef Kołpa -przeprowadził kurs z podstaw radiestezji dla 20 członków Stowarzyszenia, inż. Dobrzyński - prelekcja na temat: "Przyrządy radiestezyjne i ich zastosowanie", dr Balcerkiewicz -" Niekonwencjonalne metody leczenia".

W 1985 roku jedna osoba uczestniczyła we wczasach radiestezyjnych w Okoninach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Radiestetów w Bydgoszczy. W październiku 1985 dr Balcerkiewicz wygłosił prelekcję pt. "Medytacje i agnichotra" w listopadzie tegoż roku doc. dr Tadeusz Bogumił wygłosił wykład nt. refleksologii i metafizycznych metod leczenia w tym akupresura stóp. W 1986 roku odbyły się prelekcje :- doc. dr Tadeusz Bogumił -"Psychotroniczne metody leczenia", -p. Lucyna Winnicka -"Akademia Życia", dr med. Helena Rybarczak -"Radiestezja w medycynie".

Kol. Główczyńska i Krakowiak uczestniczą we wczasach w Przyjezierzu zorganizowanych przez Klub Radiestetów w Bydgoszczy. Kurs Doskonalenia Umysłu prowadzony przez Lecha Emfazego Stefańskiego ukończyło 20 członków, dr Leszek Weres -wykład nt: Astrologii.

W okresie pierwszych 4 lat działalności Stowarzyszenie nie posiadało stałej siedziby. Na zebrania i spotkania wynajmowano lokale. Dopiero w kwietniu 1988 roku Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy "Pegaz" w Koninie ul. ZMW 4 udostępniła członkom Stowarzyszenia nieodpłatnie swoją salę konferencyjną na siedzibę Stowarzyszenia.

Umożliwiło to ustalenie stałych dni i godzin spotkań. I tak w każdy poniedziałek prowadzona jest przez kol. Radosławę Krakowiak medytacja relaksacyjna, z której stale korzysta 21 osób. W każdy czwartek czynna była biblioteka Stowarzyszenia, w której dyżurował i kolejno członkowie w celu umożliwienia korzystania z dobrodziejstw radiestezji osobom z poza Stowarzyszenia. W związku z dużą płynnością członków istniało stałe zapotrzebowanie na szkolenia. W tym okresie korzystamy już z wiedzy i umiejętności własnych członków, którzy wygłaszają prelekcje i prowadzą kursy nieodpłatnie. W1989 roku inż. Henryk Kotwas wygłasza cykl prelekcji nt. "Wpływ sposobu odżywiania na zdrowie człowieka". W 1990 roku kol. Radosława Krakowiak i Aleksandra Główczyńska przeprowadziły kurs In Sehzin Do, a kurs z podstaw radiestezji dla nowo przyjętych członków przeprowadziła Zofia Iwańska: temat "Psychotronika przybliżyła nam kol. Elżbieta Wasilewska a kurs "Polarity" prowadziła Radosława Krakowiak. W dalszym ciągu są prowadzone kursy przez zaproszonych wykładowców, głównie z zakresu bioterapii. Kurs Medycyny Chińskiej prowadził Jerzy Niedzwiecki. Kurs masażu - prowadziła Elżbieta Popczuk.

Coraz więcej osób szuka własnych dróg rozwoju poprzez uczestnictwo we wczasach radiestezyjnych, sympozjach, zjazdach. W 1989 roku już 5 osób uczestniczy we wczasach w Przyjezierzu. Duże zainteresowanie wzbudzają tam seminaria nt: "rozwoju Duchowego" prowadzone przez Wiesława Kornalewicza. Osoby te kontynuują rozwój duchowy na wczasach organizowanych przez Fundację Homo Homini Frater w Opolu. dwie osoby ukończyły VII stopień rozwoju duchowego, jedna osoba ukończyła IV, dwie osoby III i jedna I stopień.

W kwietniu 1989 roku dwie osoby uczestniczą w Sympozjum w Płocku pt: "Niekonwencjonalne metody terapii", a w listopadzie 1989 roku dwie osoby uczestniczą w Sympozjum w Bydgoszczy.

W 1988 roku Stowarzyszenie składa akces przystąpienia do Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych w Bydgoszczy. Odtąd czynnie uczestniczy w życiu Federacji. Członkowie Stowarzyszenia społecznie wykonują badania mieszkań na występowanie cieków i ich neutralizacje oraz zajmują się bioterapią. Wielu z byłych członków poszło własną drogą i aktualnie prowadzą działalność gospodarczą w tej dziedzinie.

Biblioteka Stowarzyszenia jest na bieżąco uzupełniana. Aktualnie liczy 252 pozycje.

Poprzednia strona
Powered by PDi Strona odwiedzona [licznik] razy od 1 października 1998 r.