KONGRES

INFORMACJE OGÓLNE

Kongres ma odegrać znaczącą rolę jako dialog środowiska zawodowego bioenergoterapeutów, naturoterapeutów i radiestetów będący dyskusją nad problemami zawodowymi, szukaniem właściwych kierunków działań, metod gwarantujących rzetelność usług i dobrą ich jakość.
Z jednej stony środowisko zawodowe musi dbać o swój wizerunek i dobrą opinię na rynku, z drugiej zaś strony odbiorcy powinni mieć pewność, że korzystają z usług kompetentnych fachowców.Często w mediach można spotkać się ze słuszną krytyką nierzetelnych usług, a wykonawcy ich z profesjonalizmem niewiele mają wspólnego. Dla obu stron tj. zawodowej i odbiorców usług ważne jest aby rzetelni fachowcy byli odpowiednio identyfikowalni.
Celem Kongresu jest tworzenie stabilnych podstaw rozwoju środowiska poprzez prezentację osiągnięć, wymianę poglądów środowisk zawodowych, naukowych, opiniotwórczych. Podjęte działania mają przyczynić się do ukształtowania prawidłowego wizerunku polskiej bioterapii, naturoterapii itp. w XXI wieku. Ma temu służyć zarówno bogata i różnorodna treść przygotowanych referatów jak również rzeczowa dyskusja na kongresie chęć współpracy wielu osób i środowisk mimo różnych trudności, co jest naistotniejsze. Liczymy na aktywny udział mediów.
W czasie trwania Kongresu przewiduje się dyskusję panelową, wykłady plenarne, referaty tematyczne, a także prezentacje osób i organizacji związanych ze środowiskiem naturoterapeutów. Będzie też niepowtarzalna okazja do spotkań towarzyskich i wymiany poglądów. Ważnym elementem ma być Ogólnopolskie Forum działających organizacji - prezentacja ich dorobku i osiągnięć.
Akcjami towarzyszącymi Kongresowi będą: wydanie encyklopedii biograficznej „Naturoterapia w Polsce – Kto jest Kto” oraz Przegląd z konkursem i szeroką promocją gabinetów bioterapeutycznych i pracowni radiestezyjnych.
Kongres ma odbyć się w sali reprezentacyjnej Związku Rzemiosła Polskiego im. Jana Kilińskiego. Ilość uczestników limitowana pojemnością sali. Zapraszamy wszystkie osoby i organizacje zainteresowane tematyką Kongresu do zgłaszania swoich uwag, wniosków i udziału czynnego lub biernego. Zgłoszenia uczestnictwa wraz z opłatami przyjmowane będą do 12 kwietnia 2005 roku.

Organizatorzy:e-mail: bionatur@bionatura.pdi.pl


Strona odwiedzona [licznik] razy od 1 stycznia 2005 r.